Joukkue

Boakye Benjamin
Hossaini Ali
Jauhiainen Eevertti
Jauhiainen Verneri
Kangaskortet Joni
Kantola Saku
Kilonzo Justus
Koivu Miikka
Kyröläinen Ilmari
Lapinoja Niko
Määttänen Petri
Mäntysaari Antti
Mattila Juuso
Mustapää Lauri
Mustapää Miska
Niemi Jari-Matti
Nurkkala Kai
Pejic Dragan
Salo Risto
Soukka Ossi
Tuomaala Perttu
Vähäaho Joona
Yilmaz Ugur
Yrjölä Tapani
92
Nummela Tuomas

Toimihenkilöt