FC Ylivieskan jäsenistö hyväksyi 11.12.2017 pidetyssä syyskokouksessa seuralle syksyn aikana laaditun strategian.

Strategia toimii hallituksen työkaluna seuran toiminnan kehittämiseksi ja ohjaamiseksi vuoteen 2020 saakka. .Strategia-esittely

Toimintaympäristö on muuttunut merkittävästi sitten vuoden 2017 mm. Palloliiton alueuudistuksen ja Seurojen Palloliitto -kehitysohjelman myötä. Näiden myötä Palloliitto on rakentanut suomalaisen jalkapallon strategian vuosille 2020-2024, mikä hyväksyttiin seurojen ääni -kokouksessa elokuussa. Myös FC Ylivieskan strategia tullaan uudistamaan alkuvuoden 2022 aikana tukemaan Palloliiton uutta strategiaa ja toimenpideohjelmaa.