FC Ylivieskan jäsenistö hyväksyi 11.12.2017 pidetyssä syyskokouksessa seuralle syksyn aikana laaditun strategian.

Strategia toimii hallituksen työkaluna seuran toiminnan kehittämiseksi ja ohjaamiseksi.

Toimintaympäristö on muuttunut merkittävästi sitten vuoden 2017 mm. Palloliiton alueuudistuksen ja Seurojen Palloliitto -kehitysohjelman myötä. Näiden myötä Palloliitto on rakentanut suomalaisen jalkapallon strategian vuosille 2020-2024, mikä hyväksyttiin seurojen ääni -kokouksessa elokuussa. Myös FC Ylivieskan strategia tullaan uudistamaan vuosien 2022/23 aikana tukemaan Palloliiton uutta strategiaa ja toimenpideohjelmaa.