Urheiluseurojen tulee tarkistaa rikostaustaote kaikilta lasten ja nuorten kanssa työskenteleviltä työntekijöiltä. Palloliitto suosittelee vahvasti tarkistamaan rikostaustan kaikilta lasten- ja nuorten parissa toimivilta vapaaehtoisilta.

Palloliiton ohjeistuksen mukaisesti seuran toiminnassa mukana olevien vapaaehtoisten osalta tehdään selvitys vapaaehtoisen rikostaustasta. Selvitys koskee valmentajia, joukkueenjohtajia, huoltajia sekä muita lasten ja nuorten kanssa läheisesti toimivia henkilöitä. Lainsäädännön mukaan rikostaustan voi selvittää 1.5.2014 jälkeen toimintaan mukaan tulleilta vapaaehtoistoimijoilta.

VAPAAEHTOISEN RIKOSTAUSTAN SELVITTÄMISEN PROSESSI

 • Seuran nimeämä vastuuhenkilö (Anita Välimäki) pyytää vapaaehtoistoimijalta täytetyn suostumuslomakkeen rikostaustan selvittämiseksi. (FC Ylivieska_rikosrekisteri_suostumus.pdf)
 • Seura tekee rikosrekisteriotehakemukset sähköisesti. Liitteeksi hakemukseen lisätään vapaaehtoistoimijan suostumuslomake.
  • Seura vastaa rikostaustaotteen selvittämisestä aiheutuvista kuluista
 • Rikosrekisteriote lähetetään seuran hakemuksessa nimeämälle vastuuhenkilölle
  • Vain vastuuhenkilö saa avata kirjeen
 • Seuran vastuuhenkilö käy lävitse rikosrekiosteriotteen
  • Tämän jälkeen vastuuhenkilö luovuttaa otteen henkilölle, jota ote koskee
 • Vastuuhenkilö kertoo hallituksen kokoukselle, että henkilön rikosrekisteriote on nähty
 • Hallitus kirjaa pöytäkirjaansa, että kyseisen henkilön rikosrekisteriote on nähty
  • Pöytäkirjaan ei kirjata rikosrekisteriotteen sisältöä. Seuraa koskee ehdoton vaitiolovelvollisuus rikostaustaotteiden sisältöihin ja henkilötietoihin liittyen
 • Mikäli rikosrekisteriotteessa näkyy rikostuomio, Suomen Palloliitto suosittelee, että henkilö ei voi toimia seurassa vapaaehtoisena

Vapaaehtoisen suostumuksen voi antaa täyttämällä materiaalipankista löytyvän lomakkeen (FC Ylivieska_rikosrekisteri_suostumus.pdf) ja palauttamalla sen allekirjoitettuna seuran vastuuhenkilölle (Anita Välimäki).

Tarkempaa tietoa aiheesta löytyy